закрыть
меню faq

för

förvaltningsbolag

Hantera organisationer, husägarnas föreningar, bostadsområden, TSK och organisationer av andra former av förvaltning av flerbostadshus är våra prioriterade partners. Vår produkt är främst avsedd för invånare i flerbostadshus och deras förvaltningsorganisationer. Deras förmåga att kommunicera effektivt är grunden för vårt system.

Vårt system distribueras helt gratis för förvaltningsbolag. Till skillnad från befintliga lösningar på marknaden säljer vi inte utrustning eller installation, och det finns inga månatliga betalningar. Det enda som krävs för att genomföra DOMONAP i ett hyreshus eller bostadshus är ett tillstånd att installera vår utrustning.

Fördelar

Ingen ekonomisk börda-produkten distribueras gratis.
Lätt att installera och snabbt att genomföra. Enkel installation av en liten styrmodul.
Det finns inget behov av att ersätta befintlig låsutrustning eller bryta kontrakt med de företag som betjänar dem. Vårt system är installerat förutom den redan installerade intercom.
Ge invånarna en ny generation av digitala möjligheter.
Statliga program och trender i digitalisering av stadsutrymmen genomförs.
Fri CRM för kommunikation med invånarna.

Samarbetsförfarandet

1
Avtal ingående
2
Installation av utrustning i korridorerna
3
Anslutning till systemet
4
Anmälan av invånare
5
Ansluta till CRM för att interagera med invånarna
6
Utfärdande av elektroniska nycklar till anställda i förvaltningsbolaget

Villkor

Maskinvaruinstallation - gratis
Ansluta förvaltningsbolaget till ditt personliga konto- gratis
Elektroniska nycklar för anställda- gratis
Integration med kundens befintliga it-system tillval
Utveckling av ytterligare funktioner i systemet- valfritt
кнопка прокрутки вверх